Om 4-control

Jeg er en energisk ildsjæl, der har stor erfaring som ledelsens forlængede arm indenfor økonomi og ledelsesopgaver. Både når der er behov for øget ekspertise til gennemførelse af økonomiske opgaver og planlægning samt som interims controller/økonomichef.


Jeg stiller mine 25 års erfaring og know-how fra produktions- handels- og rådgivningsvirksomheder til rådighed for din virksomhed.


Ved en indledende samtale afdækkes udfordringer for netop din virksomhed, og i fællesskab finder vi her frem til en skræddersyet ydelsesløsning, der dækker netop disse behov. Jeg arbejder og vejleder indenfor strategi og implementering heraf i det omfang det ønskes. 4-control er klar til både store og små opgaver.

Min arbejdsmetode er afklaring, planlægning og udførelse i samarbejde med virksomhedens personale, så det sikres, at opgaverne fremadrettet kan løftes internt.


Jeg interesserer mig for din virksomhed, og yder altid en ihærdig indsats for at skabe en stærk og tæt relation, og bidrage positivt til udviklingen og indtjeningen i din virksomhed.


Mine ydelser er fleksible, og jeg kan videreudvikle på eksisterende systemer eller udarbejde modeller for nye systemer.


Opgaverne kan være korte projekter eller kan være et længevarende samarbejde.