Valget

FORDI DIN VIRKSOMHED ØNSKER:


At øge nytteværdien af investeringen i ERP systemet og forbedre indtjeningen

Overblik over den fremtidige indtjening og likviditet

At effektivisere de interne processer og administrative rutiner

En standardiseret rapporteringspakke for at få bedre overblik over den økonomiske situation nu og fremover

At få overblik over strategiens økonomiske konsekvenser

At etablere datterselskab i udlandet

Hjælp til at strukturere selskabsdata, evt. klargøre virksomheden til salg

At få en dedikeret projektleder på økonomi / IT projekter

Drage nytte af 25 års erfaring i udførelsen af opgaverne

At have tilgang til fleksible ressourcer


                                  ....Jeg er klar til dialog - er du/I?